Online prieskum

Vyplňte krátky dotazník.

Miništudent

Pri každej otázke zvoľ jednu odpoveď, ktorá ťa opisuje najviac. Sľubujeme ti, že odpovede uvidíme len my a nedostanú sa do rúk tvojich rodičov. Otázok je len 11 a sú veľmi jednoduché.

Otázka 1/11: Na ktorom stupni študuješ?

Zvoľ si možnosť a môžeš pokračovať ďalej.

Otázka 2/11: Si chlapec alebo dievča?

Zvoľ si možnosť a môžeš pokračovať ďalej.

Otázka 3/11: Čo robíš najčastejšie na internete?

Zvoľ si možnosť a môžeš pokračovať ďalej.

Otázka 4/11: Kontrolujú Tvoji rodičia čo robíš na internete?

Zvoľ si možnosť a môžeš pokračovať ďalej.

Otázka 5/11: Ako často si meníš heslo na prístup do aplikácií ako sú sociálne siete alebo email?

Zvoľ si možnosť a môžeš pokračovať ďalej.

Otázka 6/11: Stalo sa Ti už niekedy, že by sa Ti niekto nabúral do účtu?

Zvoľ si možnosť a môžeš pokračovať ďalej.

Otázka 7/11: Aké zariadenie používaš na pripájanie k internetu?

Zvoľ si možnosť a môžeš pokračovať ďalej.

Otázka 8/11: Zariadenie, s ktorým sa pripájaš na internet patrí:

Zvoľ si možnosť a môžeš pokračovať ďalej.

Otázka 9/11: Používaš na svojom zariadení, s ktorým sa pripájaš na internet antivírusovú ochranu?

Zvoľ si možnosť a môžeš pokračovať ďalej.

Otázka 10/11: To, že je potrebné mať na zariadeniach, s ktorými sa pripájaš na internet antivírusovú ochranu si sa dozvedel/a od:

Zvoľ si možnosť a môžeš pokračovať ďalej.

Otázka 11/11: Kam chodíš najradšej? Zoraď siete od 1 po 5 podľa obľúbenosti od najviac po najmenej obľúbenú.

Siete môžeš zoradíť uchopením a potiahnutím nadol alebo nahor.