Články

FAQ - Často kladené otázky

Je internet pre deti nebezpečný?
Internet je necenzurovaným zdrojom informácií všetkého druhu, surfovanie po webe bez rodičovského dozoru môže deti doviesť na stránky, ktoré pre ne nie sú vhodné. Okrem toho sa deti môžu dostať do kontaktu s neznámymi osobami, ktoré by im mohli ublížiť. 


Ako zabezpečím bezpečný pohyb detí na internete?

 • umiestnite počítač do miestnosti používanej celou rodinou, aby ste vedeli, ako dlho a čo na internete deti robia
 • internet aspoň čiastočne používajte spolu s deťmi

Aké sú základné zásady bezpečnosti detí na internete:

 • Stanovte deťom maximálnu dobu strávenú denne na internete
 • Určite deťom jasné pravidlá používania internetu

 

Ako zistím, že majú moje deti na internete problémy?

 • Zmení sa správanie dieťaťa – nechce, aby ste boli počas surfovania v jeho blízkosti
 • Dieťa nechce povedať pravdu o tom, čo na počítači robí
 • Dieťa začne za sebou „zametať stopy“, vymaže históriu navštívených stránok, nainštaluje si špeciálny program

Čo je to kyberšikana (cyberbullying)?

Ide o úmyselné ubližovanie iným osobám prostredníctvom komunikačných a informačných technológií, predovšetkým prostredníctvom internetu.

Čo mám robiť, ak mám podozrenie, že moje dieťa je obeťou kyberšikany?

Hlavne treba konať okamžite a neodkladať riešenie problému na neskôr. Uistite svoje dieťa, že ste na jeho strane a môže sa spoľahnúť na Vašu ochranu, určite od neho nechcite, aby sa bránilo samo. Pomôžte mu zvládnuť psychickú záťaž a poraďte mu, ako sa môže nebezpečným situáciám vyhnúť. Zistite čo najviac informácií o okolnostiach šikanovania a obráťte sa aj na školu. Netreba sa báť hovoriť otvorene, pravdepodobne sa nájde viac rodičov s týmto problémom.

Čo je to grooming?

Grooming v preklade znamená „lákanie na stretnutie“

Kedy treba začať deti oboznamovať s nebezpečenstvami internetu?

Ideálny moment je vo chvíli, keď začne dieťa internet používať. Skôr to nemá význam a neskôr by mohlo byť už príliš neskoro.

Čo ak nedokážem v ovládaní počítača držať s deťmi krok?

Osvedčenou stratégiou je požiadať ich, aby ich Vás s novinkami naučili pracovať. Okrem toho, že sa v práci s počítačom zdokonalíte, je to ideálna príležitosť na to, aby ste sa s deťmi o bezpečnosti porozprávali.

Kto by mal deti viesť k bezpečnému používaniu internetu?

Za túto úlohu sú v prvom rade zodpovední rodičia, pretože oni dieťaťu umožňujú používanie internetu. Na druhom mieste je škola a učitelia, vzhľadom na rozsiahlosť však väčšinou nie je možné venovať sa problematike dostatočne. Navyše deti na škole začínajú pracovať s počítačmi najčastejšie až na druhom stupni. Vtedy už majú skúsenosti z domu, kde im majú práve rodičia ukázať, ako sa na internete pohybovať bezpečne.

Aké sú nebezpečenstvá sociálnych sietí?

Členovia sociálnych sietí medzi sebou zdieľajú dáta, ktoré nie vždy patria na verejnosť a dali by sa ľahko zneužiť. Okrem toho sa tu dajú jednoducho vytvárať rôzne falošné identity, prostredníctvom ktorých sa dá ľahko zoznámiť s inými osobami a zneužiť ich dôveru.

Ako sa brániť pred nebezpečenstvami sociálnych sietí?

Hlavnou zásadou je uvedomiť si, že nič čo na sieti zverejníme, sa už nedá vziať späť ani ak to vymažeme, všetko zostáva permanentne uložené na serveroch prevádzkovateľa sociálnej siete. Treba si teda dávať pozor, čo o sebe prezradíme v profile, v statusoch, alebo aké fotografie zverejníme. Okrem toho je dobré mať medzi priateľmi iba skutočných priateľov a nie každého človeka, ktorého sme v živote stretli a ani ho poriadne nepoznáme. Takisto je dobré mať medzi svojimi priateľmi aj svoje deti, aby sme videli čo do svojho profilu dávajú a dbať treba aj na to, aby sme vedeli, koho majú medzi priateľmi. Ak sa medzi nimi objaví nová osoba, treba sa na nového kamaráta spýtať.

Ako môžem deti poučiť o bezpečnosti na internete, ak internetu nerozumiem?

Bezpečnosť na internete nie je o technológii, ale o „zdravom rozume“. Tak ako by ste nechceli, aby sa Vaše deti stretávali s cudzincami v reálnom svete, nechceli by ste to ani v tom virtuálnom. Najdôležitejšie je to, aby deti online nerobili to, čo by nerobili v skutočnom svete.

Je dobré, aby mali deti svoju vlastnú e-mailovú adresu?

Deti môžu mať vlastný e-mail, treba im však vysvetliť, že im ju budete musieť kontrolovať, aby ste ich ochránili. Dôležité je okamžite vymazať spam a skontrolovať prílohy, či sa v nich nenachádza nevhodný materiál alebo vírusy.

Aká je šanca, že sa moje deti na internete dostanú k pornografii?

Šanca, že v online svete narazíte vy alebo vaše deti na  pornografiu je extrémne vysoká. Mnohé stránky s obsahom pre dospelých majú dobrú reklamu a odkazy na ne sa nachádzajú na mnohých iných stránkach, propagujú sa aj cez spam alebo vyskakovacie okná.

Čo je to „chat“?

Chat je názov služby, ktorá je určená na rýchlu komunikáciu v reálnom čase, prebiehať môže aj medzi viacerými osobami naraz. Existuje aj videochat (komunikácia s obrazom webkamery) a audiochat (komunikácia prostredníctvom hlasu). Najznámejšími programami na chatovanie sú ICQ, Skype, AIM, Windows Messenger, chatovať sa dá aj priamo na stránkach na to určených, napríklad na www.pokec.sk.

Aké nebezpečenstvá hrozia na chate?

Komunikácia na chate už nie je iba textová, posielať sa tu dajú aj obrázky a iné súbory, prípadne odkazy na úplne iné stránky, ktoré by mohli obsahovať neželaný obsah. Okrem toho sa tu deti môžu stretnúť s nadávkami, urážkami, propagáciou extrémizmu, výnimkou nie sú ani prípady kyberšikany alebo sexuálneho obťažovania. Na chate sa dá ľahko vytvoriť falošná identita, ktorú možno zneužiť.

Ako brániť deti pred rizikami chatu?

 • Pri prvých krokoch detí na chate je dobré, aby ich rodič sprevádzal a upozornil ich na možné nebezpečenstvá. Na chate existujú takzvané miestnosti, kde sú sústredení používatelia rovnakej vekovej kategórie alebo s rovnakými záujmami. Na začiatku treba deťom pomôcť s výberom vhodnej miestnosti, v tých pre deti je často administrátor, ktorý má nad pridanými príspevkami dozor.
 • Vhodné chaty je dobré pridať medzi záložky, aby sa do nich dieťa dostalo bez surfovania a vyhľadávania, pri ktorom by sa mohlo strenúť s nevhodným obsahom.
 • Treba dieťaťu stanoviť hlavné pravidlo – nikdy sa nestretávať s niekým, s kým sa na chate zoznámilo.

Nie je lepšie zakázať deťom internet úplne?

Každá súčasť spoločnosti obsahuje riziká a internet nie je výnimkou. Zákaz internetu nemá z dlhodobého hľadiska zmysel, nakoniec by sa k nemu deti aj tak dostali. Lepšou cestou je vzdelávanie k správnemu používaniu, koniec koncov internet obsahuje veľa užitočných informácií a život bez neho je pre mladé generácie nepredstaviteľný.

Ako môžem skontrolovať, čo moje deti na internete robili?

Môžete skontrolovať históriu prezeraných stránok v prehliadači, alebo použiť monitorovací softvér. Ideálne je však umiestniť počítač na viditeľné a frekventované miesto, napríklad do obývačky, aby ste videli na čo sa počítač používa.

Ako zabránim tomu, aby sa deti dostali na stránky, ktoré pre ne nie sú vhodné?

 • Nainštalujte si softvér pre filtrovanie a blokovanie nevhodných stránok
 • Požiadajte svojho operátora o pomoc pri riešení blokovania nevhodných stránok

Ako môžem vidieť, čo robia moje deti na Facebooku?

Najlepšou cestou je založiť si vlastný účet na Facebooku a pridať si svoje deti medzi priateľov, vďaka čomu získate prehľad o tom, aké informácie a fotografie zverejňujú. Pomôžte im nastaviť profil tak, aby si ho mohli prezerať iba ich priatelia a vždy dbajte na to, aby ste vedeli, koho majú Vaše deti medzi kamarátmi. Ak sa medzi nimi objaví nová osoba, treba sa na nového kamaráta spýtať.

Kedy je vhodný čas, aby sa moje deti zaregistrovali na Facebooku?

Podľa zásad Facebooku je minimálny vek pre registráciu 13 rokov. Pri vytváraní profilu dieťaťu vysvetlite, ako sa správať bezpečne a aké informácie nemá nikdy zverejňovať.

V akom veku potrebujú deti e-mailovú schránku?

Pri vytváraní emailového účtu je najlepšie dohodnúť sa na kompromise, že rodič bude mať k emailovej schránke dieťaťa prístup a pred jeho prihlásením skontroluje, či nemá správy od neznámych ľudí, alebo spam, aby ich mohol vymazať predtým, ako ich dieťa uvidí. Samozrejme treba dieťaťu vysvetliť, že to robí pre jeho dobro a poučiť ho o tom, že ide o nebezpečný obsah, ktorý sa má dieťa naučiť vymazávať aj samo.

Ďalšie články