Články

Slovník

Antivírus: Softvér chrániaci počítač pred škodlivými kódmi

Browser: Program, ktorý umožňuje prezerať si internetové stránky, napr.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

Chat: Online rozhovor s jednou alebo viacerými osobami v reálnom čase

Chatovacia miestnosť: Virtuálna miestnosť pre používateľov internetu so spoločnými záujmami

Cookie: malý súbor ukladaný do prehliadača, obsahuje informácie o prihlásaní na stránku alebo obsah virtuálneho nákupného košíka

Cyber Grooming: vydávanie sa za inú osobu s cieľom získať si dôveru mladých používateľov internetu a prilákať ich na schôdzku

Emotikon: známy aj ako „smajlík“ ide o náznak tváre vyjadrujúcej určité pocity a emócie, základné emotikony sa dajú napísať na klávesnici, zložitejšie emócie sú vyjadrené animovanými tvárami

FAQ: zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí týkajúcich sa konkrétnej témy, produktu, hry, alebo webstránky. Ich prečítanie je výbornou cestou, ako sa rýchlo oboznámiť s danou problematikou

Firewall: ochranný prvok počítača, ktorý bráni nepovoleným osobám prístup do počítača cez internet. Môže existovať ako softvér, ale aj ako hardvérové zariadenie

Krádež identity: použitie osobných údajov cudzej osoby za účelom ich zneužitia, jeden z najrýchlejšie rastúcich zločinov súčasnej doby

Kyberšikana: šikanovanie pomocou informačných a komunikačných technológií, predovšetkým prostredníctvom internetu a mobilných telefónov

Internet Service Provider (ISP): Poskytovateľ internetového pripojenia

Malware: akýkoľvek nebezpečný program, ktorý by mohol poškodiť počítač, dáta v ňom uložené alebo by mohol ukradnúť osobné údaje. Vírusy, červy, trójske kone, spyware a adware sú podskupinami malwaru

Phishing: technika, kedy podvodník odošle e-mail tváriaci sa ako správa od dôveryhodného zdroja, napríklad z banky. Správa obsahuje odkaz na falošnú stránku tváriacu sa ako stránka banky, kde je používateľ vyzvaný k zadaniu prihlasovacích údajov k účtu. Po ich zadaní sú údaje odoslané podvodníkovi.

Príloha: Dátový súbor odoslaný z jedného počítača na iný spolu s e-mailom

SPAM: nevyžiadaná pošta, masovo rozosielané správy, ktoré zbytočne zapĺňajú schránku prijímateľa a nemajú pre neho žiadny význam

Torrent: protokol zabezpečujúci zdieľanie súborov medzi používateľmi, slúži na šírenie filmov, hier, softvéru alebo obrázkov, najčastejšie z pirátskych zdrojov

Trójsky kôň: škodlivý kód, tváriaci sa ako neškodný, po spustení aktivuje vírus alebo červa

Vírus: škodlivý kód pripojený k programom, šíri sa sám bez vedomia používateľa a snaží sa infikovať ďalšie počítače

 

Ďalšie články