Prečo to robíme?

Prečo to robíme?

Už viac ako desať rokov je Slovanet významným poskytovateľom internetu na Slovensku. Samotný internet však nemá žiadne zabezpečenie ani cenzúru a okrem nelegálneho obsahu, vírusov, trójskych koňov a iných škodlivých kódov objavuje sa na ňom množstvo obsahu, ktorý nie je vhodný pre každého používateľa. Podobne ako v reálnom svete, aj v tom internetovom patria medzi najzraniteľnejšie skupiny deti, ktoré bývajú naivné a nie vždy úplne chápu, čo sa okolo nich deje, čo sa dá v online prostredí ľahko zneužiť. Aby internet nepredstavoval pre deti hrozbu, je nutné ich naučiť, ako sa majú v online svete správať. Práve preto Slovanet spustil stránku www.bezpecnyinternet.sk, určenú všetkým rodičom a učiteľom, ktorým nie je bezpečnosť detí na webe ľahostajná a chcú sa dostať k praktickým informáciám a radám o ochrane detí surfujúcich na vlnách internetu.