Články

Zmluva s dieťaťom o používaní internetu

Zmluva o používaní internetu

 1. Denne môžem byť na internete  ____ hodín cez týždeň a  ____ hodín cez víkend

 2. Môžem / Nemôžem isť na internet bez niekoho z rodičov.

 3. Viem, na aké stránky môžem isť a na ktoré nie.

 4. Na internete nebudem vypĺňať formuláre a neprezradím žiadne informácie o sebe alebo o našej rodine, napríklad adresu, mená, telefónne čísla. Ak by som si nebol istý, či niektorú informáciu môžem prezradiť, poradím sa s rodičmi.

 5. Nebudem sa na internete s nikým hádať, baviť sa s niekým, kto mi nadáva, ani nikomu nadávať späť. Ak sa dostanem do takejto diskusie, radšej z nej odídem a nebudem reagovať na žiadne komentáre.

 6. Moje heslo je tajné a nikdy ho nikomu nesmiem prezradiť.

 7. Nikdy sa nedohodnem na stretnutí s kamarátom z internetu ani mu nepošlem svoj obrázok bez toho, aby mi to rodičia dovolili.

 8. Rozoznám reklamy a nebudem na ne klikať. Nebudem z internetu nič kupovať bez toho, aby pri tom boli rodičia.

 9. Ak sa na webe stretnem s niečím, čo by sa nepáčilo mne alebo mojim rodičom, zo stránky okamžite odídem.

 10. Nebudem pred rodičmi tajiť, ak by som mal akékoľvek problémy.

 11. Nebudem odpovedať na žiadne správy od neznámych ľudí ani otvárať prílohy, ktoré mi pošlú.

 12. Nemusím nikomu nič posielať ani robiť nič iné, čo mi na internete niekto prikáže.

 13. Viem, že rodičom záleží na mojej bezpečnosti a vždy budem počúvať, čo mi povedia.

 14. Pomôžem rodičom, ak by mali s počítačom a internetom problémy a chceli by sa niečo nové naučiť.

 15. Budem kontrolovať  USB kľúče, CD, DVD a súbory z internetu, či v nich nie je ukrytý vírus.

 16. Tieto pravidlá budem dodržiavať doma, v škole, u kamaráta aj všade inde, kde sa pripojím k internetu.
 Podpis dieťaťa
Podpis rodiča

 

 

Ďalšie články